chất làm cay
danh từ
1.スパイス​​

Thảo luận, đóng góp