chất liệu
1.げんりょう 「原料」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LIỆUリョウ
NGUYÊNゲン