chất luminol
danh từ
1.ルミノール​​

Thảo luận, đóng góp