chất lượng cao
câu, diễn đạt
1.ハイクオリティ​​

Thảo luận, đóng góp