chất lượng sữa
danh từ
1.にゅうしつ 「乳質」 [NHŨ CHẤT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHẤTシツ、シチ、チ
NHŨニュウ