chất lượng tốt
danh từ
1.りょうしつ 「良質」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHẤTシツ、シチ、チ
LƯƠNGリョウ