chất nổ plastic
danh từ
1.プラスチックばくだん 「プラスチック爆弾」 [BỘC ĐÀN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỘCバク
ĐÀN,ĐẠNダン、タン