chất sắt
1.てつぶん 「鉄分」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIẾTテツ
PHÂNブン、フン、ブ