chất thành đống
động từ
1.もりあげる 「盛り上げる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỊNHセイ、ジョウ
THƯỢNGジョウ、ショウ、シャン