chất thành núi
câu, diễn đạt
1.さんせき 「山積する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÍCHセキ
SƠN,SANサン、セン