châu
1.しんじゅ 「真珠」​​
2.たいりく 「大陸」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÂNシン
CHÂUシュ
ĐẠIダイ、タイ
LỤCリク、ロク