chầu
động từ
1.うける 「受ける」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỤ,THỌジュ