cháu đích tôn
danh từ
1.ちゃくそん 「嫡孫」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÔNソン
ĐÍCHチャク、テキ