châu lệ
1.なみだ 「涙」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LỆルイ、レイ