chậu rửa bát
danh từ
1.ながしもと 「流し元」 [LƯU NGUYÊN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LƯUリュウ、ル
NGUYÊNゲン、ガン