châu Úc
1.ごうしゅう 「豪州」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÂUシュウ、ス
HÀOゴウ