chấy
danh từ
1.しらみ 「虱」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SẮTシツ