cháy bùng
động từ
1.かっともえる 「かっと燃える」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cháy bùng

1. Cháy bùng lên
〜燃える

Kanji liên quan

NHIÊNネン