chảy chầm chậm
câu, diễn đạt
1.たれる 「垂れる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÙYスイ