chạy hết tốc lực
câu, diễn đạt
1.しっそう 「疾走する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẬTシツ
TẨUソウ