chảy qua
động từ
1.かんりゅう 「貫流する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LƯUリュウ、ル
QUÁNカン