chạy ra
động từ
1.とびだす 「飛び出す」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XUẤTシュツ、スイ
PHI