chấy rận
danh từ
1.ひとしらみ 「人虱」 [NHÂN ?]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHÂNジン、ニン
SẮTシツ