cháy rừng
1.やまかじ 「山火事」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỰジ、ズ
HỎA
SƠN,SANサン、セン