chảy thành dòng nhỏ
câu, diễn đạt
1.ぽたぽたおちる 「ぽたぽた落ちる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LẠCラク