chạy theo mốt
câu, diễn đạt
1.トレンディー​​
tính từ
2.ミーハー​​

Thảo luận, đóng góp