chạy trốn không kịp
câu, diễn đạt
1.にげおくれる 「逃げ後れる」 [ĐÀO HẬU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẬUゴ、コウ
ĐÀOトウ