chạy xe quá tốc độ cho phép
câu, diễn đạt
1.そくどおーばーではしる 「速度オーバーで走る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỘド、ト、タク
TỐCソク
TẨUソウ