che chắn
động từ
1.ふせぐ 「防ぐ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÒNGボウ