chế dầu vào
1.ちゅうゆ 「注油」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DUユ、ユウ
CHÚチュウ