chế diễu
1.あざける 「嘲る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRÀOチョウ、トウ