chế độ ăn kiêng
câu, diễn đạt
1.ダイエット​​

Thảo luận, đóng góp