chế độ ăn toàn rau
câu, diễn đạt
1.さいしょく 「菜食」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÁIサイ
THỰCショク、ジキ