chế độ áp dụng hai loại giá cả cho một mặt hàng
câu, diễn đạt
1.にじゅうかかくせい 「二重価格制」 [NHỊ TRỌNG GIÁ CÁCH CHẾ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHỊニ、ジ
CHẾセイ
CÁCHカク、コウ、キャク、ゴウ
TRỌNG,TRÙNGジュウ、チョウ
GIÁカ、ケ