chế độ làm việc lâu dài đến khi về hưu
câu, diễn đạt
1.しゅうしんこようせい 「終身雇用制」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỤNGヨウ
CHẾセイ
CỐ
CHUNGシュウ
THÂNシン