chế độ quý tộc
danh từ
1.アリストクラシー​​
câu, diễn đạt
2.アリストクラシー​​

Thảo luận, đóng góp