chè lá keo
danh từ
1.はぶちゃ 「波布茶」 [BA BỐ TRÀ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRÀチャ、サ
BỐ
BA