che lấp
động từ
1.とまる 「止まる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỈ