che mờ
động từ
1.かすむ 「霞む」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

カ、ゲ