chế ngự
động từ
1.ひかえる 「控える」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHỐNGコウ