chè Nhật Bản
1.にほんちゃ 「日本茶」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRÀチャ、サ
NHẬTニチ、ジツ
BẢN,BỔNホン