chế phục
1.せいふく 「制服」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHẾセイ
PHỤCフク