chế tài
danh từ
1.せいさい 「制裁」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHẾセイ
TÀIサイ