chè và hoa quả
câu, diễn đạt
1.ちゃか 「茶菓」 [TRÀ QUẢ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRÀチャ、サ
QUẢ