chè xanh
danh từ
1.おちゃ 「お茶」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRÀチャ、サ