chèn
1.おしこむ 「押込む」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬP
ÁPオウ