chèn lót
1.にしき 「荷敷」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHU