chèn ngã
động từ
1.ひく 「轢く」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LỊCHレキ、リャク、ラク