chén nhỏ
danh từ
1.おちょこ 「お猪口」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHẨUコウ、ク
CHƯ,TRƯチョ