chén trà
danh từ
1.ゆのみ 「湯飲み」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ẨMイン、オン
THANGトウ